Realizari

Expert de Mediu

ing. Maria Bordeanu

Aria Curiculara

ing. Maria Bordeanu

Colaborator RENAR in calitate de Evaluator/Expert .

Participare la evaluarea EA-MLA (european co-operation for Accreditation) a RENAR.

Participarea la evaluarea de catre RENAR a organismelor de verificare si validare a rapoartelor de emisii GES (Gaze cu Efect de Sera).

Participarea la acreditarea RENAR a laboratorului de analize fizico-chimice din cadrul ICTCM Bucuresti

  • Protectia Mediului100%
  • Emisia GES
    ( Gaze efect de sera )100%
  • Evaluator/Expert RENAR ( Romanian Accreditation Association )100%
  • Participare EA-MLA ( european co-operation for Accreditation )100%

Principalele realizari din cadrul carierei:

Bruxells
Medalia de Argint la al 51-lea Salon Mondial al Inovării, Cercetării şi Tehnologiilor Noi – EUREKA – Bruxells 2002 - cu lucrarea: “Procedeu de purificare finală avansată a apelor reziduale galvanice” - Brevet Propriu de Inventie - Maria Bordeanu mai 2002

Medalia de Argint la al 53-lea Salon Mondial al Inovării, Cercetării şi Tehnologiilor Noi – EUREKA - Bruxelles 2004 - cu lucrarea: “Metodă microbiologică de îndepărtare a metalelor grele din ape reziduale galvanice” Brevet Propriu de Inventie - Maria Bordeanu martie 2004
Geneva
Medalia de Aur la Salonul Internaţional al Invenţiilor – Geneva 2005 - cu lucrarea: “Metodă microbiologică de îndepărtare a metalelor grele din ape reziduale galvanice” Brevet Propriu de Inventie - Maria Bordeanu martie 2004
Zagreb
Medalia de Aur la al 5-lea Salon al Invenţiilor şi Tehnologiilor – Zagreb 2007 - cu lucrarea: “Metodă microbiologică de îndepărtare a metalelor grele din ape reziduale galvanice” - Brevet Propriu de Inventie - Maria Bordeanu martie 2004
Romania
Medalia de Argint la Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi – INVENTIKA – Bucuresti 2007 - cu lucrarea: “Metodă microbiologică de îndepărtare a metalelor grele din ape reziduale galvanice” - Brevet Propriu de Inventie - Maria Bordeanu martie 2004

Participare la seminarul cu tema: “Surse de finanţare a proiectelor de mediu”, Bucureşti, noiembrie 2008

Participare la cel de al treilea Congres al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România cu tema “APA – UN MIRACOL”, Constanţa, iunie 2004

Includerea in lista personalului colaborator al SIMTEX – OC, în calitate de expert în domeniile electrochimie, chimie, mediu (1998 – 2003)

Participare la acreditarea RENAR a laboratorului de analize fizico – chimice al ICTCM şi responsabil cu efectuarea analizelor fizico – chimice prin spectrofotometrie în cadrul laboratorului ICTCM acreditat RENAR, în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005

Participare la elaborarea procedurilor generale şi procedurilor operaţionale specifice de mediu, în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005

Participarea la implementarea şi certificarea Sistemului de Management de Mediu, în cadrul RADET, conform SR EN ISO 14001:2005 (în anul 2009) şi respectiv a Sistemului de Management Integrat (Calitate -conform ISO 9001:2008, Mediu-conform SR EN ISO 14001:2005 şi Sănătate şi securitate ocupaţională, conform OHSAS 18001:2007, în anul 2012)

Participare la efectuarea auditurilor interne, în toate zonele de activitate ale RADET, în conformitate cu standardele ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 19011:2003

Participare la efectuarea conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia a subscris, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001:2005

Inginer proiectant gr. I, II si III, Cercetator Stintific gr. II, Sef adj. Departament Acoperire Suprafata, Sef colectiv inginerie tehnologica si Ape Reziduale, membru activ AGIR (Asociatia Generala a Inginerilor din Romania)
Certificarea Organizatia
Expert în domeniile electrochimie, chimie, mediu SIMTEX – OC
Elaborator de studii de impact si bilanturi de mediu Institutul de Cercetari pentru Ingineria Mediului si Centrul European de Competenta Profesionala
Auditor de mediu RomEnviro Serv Bucureşti, AEROQ
Evaluator competenţe profesionale CMC
Auditor Sistem Integrat AEROQ