Raportari obligatorii mediu

Raportari periodice obligatorii

raportari periodice catre Fondul de mediu si Agentia pentru Protectia Mediului

Servicii specializate pentru raportarile periodice obligatorii: AFM ( Administratia Fondului pentru mediu ), APM (Agentia pentru Protectia Mediului), ANPM (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului), SIM (Serviciul integrat de mediu)

 • Calcului contributiei lunare catre AFM;
 • Raportarile in SIM (Serviciul integrat de mediu);
 • Intocmirea si depunerea formularelor (declaratiilor) pentru raportarile obligatorii AFM si APM in conformitate cu legislatia si activitatea desfasurata de beneficiar;
 • Identificarea si codificarea deseurilor, a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau prin import;
 • Intomirea fiselor pentru gestiunea deseurilor in conformitate cu HG 856/2002 si a Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
 • Raportare lunara/trimestriala/semestriala/anuala a cantitatilor de deseuri
 • Rapoarte de mediu - rapoarte trimestriale/semestriale/anuale privind emisiile si imisiile de noxe in atmosfera, inventarul anual al emisiilor de gaze in atmosfera, rapoarte anuale de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera, rapoarte privind emisiile de noxe in apa, rapoarte privind poluarea solului, rapoarte privind gestiunea deseurilor

Solicita o cotatie de pret:

afla mai multe detalii cu privire la obligatiile raportarilor periodice

Numele dvs.

adresa de email a dvs.

subiect

mesajul dvs.

Ultimele colaborari:
 • continental-carei
 • Renar
 • aunde
 • ADP-Balotesti
 • brent-oil
 • santierul-naval-constanta-logo
Concret, cum va poate ajuta cabinetul nostru?

Intocmim si depunem toate declaratiile pentru dvs.

Va informam cu priviire la la actele normative in domeniul protectiei mediului si ne asiguram in aplicarea corecta a acestora.

ATENTIE : Evitati amenzile piperate! Nerepectarea obligatiilor cu priviire la raportarile periodice si achitarea taxelor obligatorii duce catre sanctiuni financiare (amenzi) si chiar inchiderea periodica sau definitiva a activitatii.

Necunosterea legislatiei de mediu cu privire la declaratiile obligatorii nu va exonereaza de raspundere.

Cand trebuiesc facute raportarile catre APM si AFM?

Raportarile periodice, declaratiile catre ANPM, APM sau AFM sunt obligatorii tuturor agentilor economici, entitatilor juridice ce desfasoara activitati de productie, import, prestari servicii, transport - colectare si valorificare desuri periculoase si ne-periculoase, metale feroase-neferoase, activitati de salubrizare etc. ce intra sub incidenta legislatiei de mediu.

In functie de activitatea desfasurata de catre compania dvs., a tipurilor ambalajele respectiv deseuri si cantitati de deseuri generate in urma regimului de lucru, obligativitatea pentru raportarile periodice difera.

Anumite taxe trebuiesc platite catre Fondul de mediu sau catre Agentia de mediu lunar sau anual.

Platiti mai putine taxe

Deaorece legislatia cu privire la protectia mediului si raportarile obligatorii, este stufoasa, va asiguram suportul total necesar unei bune desfasurari a activitatii si un managemet eficient al costurilor catre institutiile de mediu.