Liste de cerinte legale privind emisiile de gaze cu efect de sera

1. HG. 780 / 14.06.2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră modificată prin H.G. nr.133 din 2010 / H.G. nr.399 din 2010 / H.G. 1300/15.12.2010 / OUG nr. 115 din 2011 / HG nr. 204 din 23.04.2013

2. Ord. nr. 652 / 2010 pentru aprobarea formatului de raportare a datelor privind emisiile de gaze cu efect de sera, pentru activitatile incluse in schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera incepand cu anul 2013 si a metodologiei de calcul a emisiilor de gaze cu efect de sera

3. Ord. nr. 3420 / 12.09.2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 / modificată prin Ord. nr. 659 din 16.04.2013

4. Ord. nr. 1004 / 03.03.2011pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

5. Directiva 2009/29/CE de modificare a directiva 2003/87/CE în vederea îmbunatăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

6. Decizia Comisiei din 24.12.2009 de stabilire , în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unei liste a sectoarelor şi subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 2010/2/UE

7. Regulamentul (UE) nr. 1193/18.11.2011 al comisiei de creare a registrului Uniunii pentru perioada de comercializare care începe la 1 ianuarie 2013 și perioadele de comercializare ulterioare ale schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2216/2004 și (UE) nr. 920/2010 ale Comisiei

8. Decizia Comisiei 2011/278/UE din 27.04,2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
9. Ord. nr. 1883/2194/152 din 26.07.2011 privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

10. Regulamentul (UE) nr. 601/2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE

11. Regulamentul (UE) nr. 600/2012 privind al comisiei privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-kilometru și acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

12. Ord. nr. 89 / 21.02.2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013 – 2020 / completată prin Ord. nr. 654 din 16.04.2013

 
servicii si consultanta de mediu

 

Adreseaza-ne o intrebare:

completeaza formularul de mai jos si apasa butonul trimite mesaj:

Numele dvs.

adresa de email a dvs.

subiect

mesajul dvs.