Gaze cu efect de sera

Servicii de specialitate GES

Obtinerea autorizatiei pentru emisiile de gaze cu efect de sera

Cu o experienta de peste 15 ani, compania noastra va pune la dispozitie servicii de specialitate in domeniul emisiilor de gaze cu efect de sera, consultanta GES:
  • Elaborarea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera;
  • Elaborarea planului de monitorizare si a rapoartelor emisiilor de gaze cu efect de sera;
  • Elaborarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera;
  • Intocmirea documentatiei in vederea alocarii de certificate de emisie de gaze cu efect de sera pentru instalatii nou-intrate;
autorizatia de emisie gaze cu efect de sera

Solicita o cotatie de pret:

afla mai multe detalii cu privire la obligatiile GES:

Numele dvs.

adresa de email a dvs.

subiect

mesajul dvs.

Ultimele colaborari:
  • continental-carei
  • Renar
  • aunde
  • ADP-Balotesti
  • brent-oil
  • santierul-naval-constanta-logo
Care sunt gazele cu efect de sera ?

In confoemitate cu HG 780/2007 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera , gazele cu efect de sera sunt urmatoarele:

Dioxid de carbon (CO 2 ), Metan (CH 4 ), Oxid azotos sau prootoxid de azot(N 2 O), Hiodrofluorocarburi (HFC-uri), Perfluorocarburi (PFC-uri), Hexafluorura de sulf (SF 6 )

Cand este necesara autorizatia pentru emisia de gaze cu efect de sera?

In conformitate cu Ordinul 3420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013 – 2020, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, pentru instalatiile in care se desfasoara una sau mai multe din categoriile de activitati prezentate mai jos, operatorul trebuie sa detina autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera valabila pentru perioada 2013-2020.

Aceste activitati sunt:

1. Arderea combustibililor in instalatii cu putere termica nominala totala de peste 20 MW (cu exceptia instalatiilor pentru incinerarea deseurilor periculoase sau municipale)
2. Rafinarea uleiurilor minerale
3. Producerea cocsului
4. Prajirea sau sinterizarea, inclusiv peletizarea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor sulfidice)
5. Producerea fontei sau otelului (topire primara sau secundara) inclusiv instalatii pentru turnare continua, cu o capacitate de productie mai mare de 2,5 tone pe ora
6. Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv fero-aliaje), atunci cand sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termica nominala totala de peste 20 MW. Prelucrarea include, printre altele, laminoare, reincalzitoare, cuptoare de recoacere, forje, topitorii, acoperire si decapare
7. Producerea de aluminiu primar
8. Producerea de aluminiu secundar atunci cand sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termica nominala totala de peste 20 MW
9. Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, inclusiv producerea aliajelor, rafinare, topire-turnare etc., atunci când sunt exploatate instalaţii de ardere cu o putere termică nominală totală (incluzând combustibilii folosiţi ca agenţi de reducere) de peste 20 MW
10. Producerea clincherului de cimentiîn cuptoare rotative cu o capacitate de produtţie de peste 500 de tone pe zi sau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi
11. Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei in cuptoare rotative sau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi
12. Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticla, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi
13. Fabricarea prin ardere de produse ceramice, in special de tigle, caramizi, caramizi refractare, placi ceramice, gresie ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie de peste 75 de tone pe zi
14. Fabricarea de material izolant din vata minerala folosind sticla, roca sau zgura, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi
15. Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea placilor din ipsos si a altor produse din gips, atunci cand sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termica nominala totala de peste 20 MW
16. Producerea de celuloza din lemn sau alte materiale fibroase
17. Producerea de hartie sau carton, avand o capacitate de productie mai mare de 20 tone pe zi
18. Producerea de negru de fum, implicand carbonizarea unor substante organice precum uleiurile, gudronul, reziduurile de cracare si de distilare, atunci cand sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termica nominala totala de peste 20 MW
19. Producerea acidului azotic
20. Producerea acidului adipic
21. Producerea acidului glioxalic şi glioxilic
22. Producerea amoniacului
23. Producerea substantelor chimice organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completa sau partiala sau prin procese similare, cu o capacitate de productie care depaseste 100 de tone pe zi
24. Producerea de hidrogen (H2) si de gaze de sinteza prin reformare sau oxidare partiala, cu o capacitate de productie care depaseste 25 de tone pe zi
25. Producerea de soda calcinata (Na2CO3) si de bicarbonat de sodiu (NaHCO3)
26. Activitati de aviatie
27. Captarea gazelor cu efect de sera de la instalatiile care intra in sfera de aplicare a Directivei 2003/87/CE in vederea transportului si stocarii geologice intr-un sit de stocare autorizat in temeiul Directivei 2009/31/CE
28. Transportarea gazelor cu efect de sera prin intermediul conductelor in vederea stocarii geologiceiîntr-un sit de stocare autorizat in temeiul Directivei 2009/31/CE
29. Stocarea geologica a gazelor cu efect de sera intr-un sit de stocare in temeiul Directivei 2009/31/CE

Pentru instalatia in care se desfasoara una sau mai multe din categoriile de activitati prezentate mai sus, emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera se face in conditiile in care operatorul detine autorizatia integrata de mediu si/sau autorizatia de mediu, emisa potrivit legii.

Ce presupune procesul de autorizare GES?

In vederea emiterii autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera, operatorul are obligatia sa depuna la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, următoarele documente:


a) solicitarea pentru emiterea autorizatiei, conform modelului din ordin;
b) documentatia tehnica pentru emiterea autorizatiei, conform modelului din ordin;
c) planul de masuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera, conform modelului din ordin;
d) calculul estimativ al emisiilor de gaze cu efect de sera;
e) schema de principiu a instalaţtei in care sunt evidentiate sursele de emisii de gaze cu efect de sera, fluxurile de surse de emisii, fluxul de energie termica, produsele obtinute, localizarea echipamentelor de masura asociate surselor de emisii de la nivelul instalatiei;
f) planul de eşantionare, conform modelului din ordin, daca este cazul;
g) analiza si calculul incertitudinii, elaborate conform cerintelor din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera, conform modelului din ordin, daca este cazul;
h) justificarea privind nefezabilitatea tehnica si costurile nerezonabile aferente aplicarii unei metodologii de monitorizare, conform cerintelor din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera, daca este cazul;
i) dovada privind plata tarifului corespunzator;