Etapele obtinerii avizului de mediu pt. PUZ

Saptamana trecuta am fosti contactati de catre reprezentantul firmei elaboratoare a unui Plan Urbanistic Zonal care se desfasoara in judetul Arges, de-a lungul DN7c Transfagarasan, pe cca 17 ha, in general terenuri cu padure.
 

Initiatorul PUZ este Consiliul Local al comunei, PUZ este finantat de proprietarii terenurilor (persoane fizice si juridice) care vor sa dezvolte zona pentru turism prin construire de pensiuni, terenuri de sport, terenuri de camping, etc.
Intrebarea dansilor era in felul urmator:

 
Poate fi conditionata emiterea avizului de mediu pentru plan, de scoaterea din circuit forestier ? Adica la aceasta faza “elaborare plan” este obigatorie scoaterea din circuit forestier?

 
obtinerea-avizelor-acordurilor-autorizatiilor-de-mediu

 

Iata si RASPUNSUL aferent acestei probleme:
 
Daca “elaborarea planului” este obigatorie scoaterea din circuit forestier. Daca ne referim strict la operatia fizica de taiere a copacilor – raspunsul este negativ.

Insa, conform prevederilor HG 1076/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie identificate, descrise şi evaluate potenţialele efecte semnificative asupra mediului care pot apărea prin implementarea planului sau a programului. În acest scop procedura evaluarii de mediu cuprinde 3 etape:

etapa de încadrare a planului/programului în procedura evaluarii de mediu;

etapa de definitivare a proiectului de plan/program şi de realizare a raportului de mediu şi etapa de analiză a calităţii raportului de mediu;
Aceste etape prevăd parcurgerea mai multor paşi printre care se numără şi consultarea publicului şi a autorităţilor interesate de efectele implementarii planurilor/programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate.

Din punct de vedere cronologic, mai întâi trebuie efectuată evaluarea de mediu pentru un plan sau program, dacă este necesar, şi apoi
se realizează evaluarea impactului asupra mediului pentru un proiect. Evaluarea de mediu pentru planuri/programe se realizează la alt nivel, respectiv un nivel superior, faţă de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice sau private.

Se supun evaluării de mediu toate planurile şi programele care:

a) se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură, energie, industrie, inclusiv
activitatea de extracţie a resurselor minerale, transport, gestionarea deşeurilor, gospodărireaapelor, telecomunicaţii, turism, dezvoltare regională, amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor, şi care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri.
Aceasta înseamnă că acel plan sau program conţine criteriile sau condiţiile care îndrumă autorităţile emitente ale acordurilor unice în a decide asupra unei cereri pentru emiterea unui acord unic. Astfel de criterii pot limita tipurile de activităţi permise într-o
anumită zonă, pot stabili limite pentru activităţile care urmează a se desfăsura într-o zonă, pot prezenta anumite condiţii care trebuie îndeplinite în vederea obţinerii acordului unic sau pot impune să se păstreze caracteristicile unei anumite zone. Planurile de amenajare teritorială conţin criterii care determină ce tip de dezvoltare poate fi aplicată în anumite zone şi reprezintă un exemplu tipic de plan care stabileşte cadrul pentru emiterea de acorduri în viitor.

 

b) datorită posibilelor efecte care pot afecta ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform prevederilor specifice in vigoare, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Astfel, planul/programul „candidat” este examinat pentru a se determina dacă acesta face obiectul procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe). Dacă face obiectul procedurii, atunci planul/programul parcurge urmatoarele etape prevăzute, respectiv
etapa de definitivare a proiectului. de plan/program şi de realizare a raportului de mediu, şi etapa de analiză a calităţii planului/programului.

 
servicii-de-consultanta-de-mediu