SR EN ISO 14001:2005

SR EN ISO 14001:2005

Documentarea si implementarea standardului SR EN ISO 14001:2005
  • elaborarea documentatiei sistemului de management de mediu in vederea certificarii in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005;
  • consultanta in vederea identificarii cerintelor legale si a altor cerinte aplicabile in organizatie;
  • instruirea personalului privind cerintele legale si alte cerinte aplicabile;
  • consultanta in vederea implementarii sistemului de managemet de mediu;
  • consultanta pentru mentinerea si dezvoltarea sistemului de management de mediu;
  • Instruirea factorilor implicati in activitatea de mediu;

 

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati!