Servicii de mediu

Servicii de mediu

servicii integrate de mediu

Externalizarea totala sau partiala a serviciilor de mediu:
  • Reprezentarea companiei in relatia cu autoritătile competente de mediu
  • Intocmirea fiselor de evidentă a gestiunii deseurilor
  • calculul sumelor datorate la Fondul pentru mediu si întocmirea declaratiilor
  • instruirea personalului privind obligațiile proprii de protectia mediului
  • calculul si raportarea emisiilor pentru E-PRTR ( registrul european al poluantilor emisi si transferati )
  • raportari catre organele abilitate de mediu 
  • alte evidente si raportări periodice către autoritățile de mediu
  • informarea cu privire la acte normative in domeniul protectiei mediului si asigurarea aplicării corecte a acestora

 

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati!
Tel: 0726.656.721 Email: office@specialist-mediu.ro