Acord-Aviz-Autorizatie de mediu

Obtinerea autorizatiilor de mediu

Acorduri - Autorizatii - Avize
Realizam documentatia in vederea obtinerii autorizatiei, acordului, avizului de mediu de la autoritatea competenta, precum si a altor acte necesare:
  • elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii avizului/acordului/autorizatiei de mediu;
  • elaborarea documentatei in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor;
  • elaborarea documentatiei in vederea obtinerii
    acordului de evacuare a apelor uzate;
  • elaborarea documentatiei si planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale;
 
Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati!
Tel: 0726.656.721 Email: office@specialist-mediu.ro